จ.ฉะเชิงเทรา จัดสัมมนา “แหล่งเงินทุนสำหรับ SMEs ที่มีศักยภาพ” ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

13

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs และกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ซึ่งมีพันธมิตรจากสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย อาทิ ธนาคาร SME D Bank ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ธ.ก.ส. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดบูทคลีนิคการลงทุน การจำหน่ายสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) การจัดนิทรรศการด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่ม SMEs และกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน 160 คน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here