จ.ฉะเชิงเทราแถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี

13

 ที่บริเวณมุขด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายแพทย์ กสิวัฒน์  ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน  พล.ต.ต.นันทวุฒิ  สุวรรณละออง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพงศธร  ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และนายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา ร่วมกันแถลงข่าว เชิญชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564  ระหว่างวันที่  12-21 พฤศจิกายน 2564  รวม 10 วัน 10 คืน  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา   เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา  และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาลของรัฐบาลและของจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับงานนมัสการหลวงพ่อโสธรฯ เป็นช่วงที่รวมงานที่สำคัญๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทราหลายกิจกรรมไว้ด้วยกัน เช่น   การแข่งขันกีฬาทางน้ำ / ประเพณีลอยกระทง / การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ BlueTech City นำผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดฉะเชิงเทรามาจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรา  หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ คาราบาวแดง นำสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกและดีมาจำหน่าย ร้านค้าจากส่วนราชการและภาคเอกชนอื่นๆ   และกิจกรรมการแสดงของนักเรียน เยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เวทีกลางฯ 

การจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรฯ ปีนี้ ดำเนินการภายใต้มติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้กำหนดมาตรการ Covid Free Event  เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 พ่อค้า แม่ค้า ที่มาออกร้าน ต้องฉีดวัคซีน และมีการตรวจ ATK ก่อนงาน 100 % และหลังจากจัดงานผ่านไป 5 วัน ต้องตรวจ ATK อีก 1 รอบ 100 %  ผู้เข้าร่วมงานต้องฉีดวัคซีน  และผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน ปัจจุบันประชากรชาวฉะเชิงเทรา อายุตั้ง 12 ปีขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีนจำนวน 654,702 คน ได้การฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วจำนวน 552,654 คนคิดเป็น 84.41 % และการฉีดเข็ม 2 จำนวน430,352 คน คิดเป็น65.73% ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถือว่าสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ  (1 ใน 5 ลำดับแรก) โดยขอความร่วมมือทุกท่าน NO FOAM NO PLASTIC NO ALCOHAL  ชาวฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจ้าภาพ และเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรับการจัดงานปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้ว คือ   สะดวก : การเดินทางสะดวก การจราจรเป็นระเบียบ   สะอาด  : การจัดงานและหลังเลิกงานต้องสะอาด ปลอดภัย : ผู้ที่มาร่วมงานต้องปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี และประทับใจ : ทุกคนที่มาร่วมงานต้องได้รับความประทับใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า งานนมัสการหลวงพ่อโสธรฯ เป็นงานประเพณี  ที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานานถึง 131 ปี  สืบเนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ.2433 ได้เกิดโรคระบาดไข้ทรพิษหรือฝีดาษระบาดหนัก ประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยและล้มตายจำนวนมาก มีการเล่าขานกันมาว่า ศพกองทับถมกันที่วัดเมือง (วัดปัจจุบัน) เป็นร้อยเป็นพันศพเพราะเผาไม่ทัน ชาวบ้านจึงได้กราบไหว้บูชาหลวงพ่อโสธร เพื่อให้รอดพ้นจากโรคร้าย โดยจะขอจัดงานสมโภชน์และแห่องค์หลวงพ่อโสธร เพื่อให้ชาวเมืองแปดริ้วได้กราบไหว้บูชาเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนสิบสอง ผลปรากฏว่าโรคระบาดฝีดาษได้สลายหมดไปดั่งอภินิหาร เป็นที่อัศจรรย์แก่ชาวแปดริ้ว นับแต่นั้นมาชาวแปดริ้วก็ยังคงรำลึกถึงบุญญาภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโสธร จึงได้จัดงานสมโภชน์และแห่องค์หลวงพ่อโสธร ทั้งทางบกและทางน้ำขึ้น อันเป็นประเพณีติดต่อกันมา ไม่เคยว่างเว้นแม้แต่ปีเดียว ประชาชนสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงและสองฝั่งถนนที่ขบวนหลวงพ่อโสธรแห่ผ่าน ต่างกราบไหว้บูชาตั้งเครื่องบวงสรวงถวายด้วยความรำลึกถึงพระคุณในบุญญาภินิหารในกาลครั้งนั้น

จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา  ระหว่างวันที่  12-21 พฤศจิกายน  2564  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here