จ.ฉะเชิงเทรารับมอบสินค้าอุปโภค บริโภคจาก บริษัท พีแอนด์จี ประเทศไทย จำกัด เพื่อนำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้

3

ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัท พีแอนด์จี ประเทศไทย จำกัด โดยมีนายอาร์ปัน กุปตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริง (P&G) ประเทศไทย จำกัด (P&G) ร่วมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่กาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยต่างๆ ให้ได้รับการสาธารณสุขที่เหมาะสม โดยมอบผ่าน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสื่อกลางในการส่งต่อให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19  ได้ทันท่วงทีในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทั้งยังได้รับมอบข้าวสารจำนวน 200 ถุง จากนางอัจฉรา เจียรจรูญศรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได้มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 คัน ให้แก่นายวิรัตน์ ศรีอุไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเนื่องเขต เพื่อนำไปให้ผู้ที่กักตัวที่ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมีตำบลนครเนื่องเขตอีกด้วย

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกเหล่กาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,11,12,15 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว รวมทั้งสิ้น จำนวน 46 ถุง และน้ำดื่ม  46 แพ็ค เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here