จ.ฉะเชิงเทราประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6

ที่ห้องประชุมศาลาการเปรียญ ชั้น 2 วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และนายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประชุมเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์  ปิยวณฺโณ) อายุ 96 พรรษา 54 วิทยาฐานะ น.ธ.เอก อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 และอดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร ณ เมรุชั่วคราววัดโสธรวราราม วรวิหาร  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565  เวลา 15.00 น. โดยมีพระราชภาวนาพิธาน  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร  คณะสงฆ์ ทหาร ตำรวจ  สาธารณสุข  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ เพื่อรับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

   ซึ่งในที่ประชุมได้หารือเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสถานที่บริเวณพิธี /แผนการดำเนินงานก่อสร้างเมรุ /การจัดเตรียมกำลังพลทหารช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของวัดโสธรวราราม วรวิหาร / การจัดเตรียมด้านพิธีการ / การถวายความปลอดภัย จัดระเบียบการจราจร และสถานที่จอดรถ /การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมรับเสด็จฯ/มาตรการจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 / การจัดทำแผนเชิญเหตุทางการแพทย์ / การตรวจ ATK หรือ RTPCR ให้แก่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมพิธี / การจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ สำหรับประชาชนที่มาร่วมงานและอื่นๆ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here