จ.ฉะเชิงเทราประชุมเตรียมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี พ.ศ. 2564

6

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ.2564  โดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  พระครูสังฆรักษ์คุณากร ฐานิสฺสโร  ผู้แทนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือรูปแบบแนวทางและกิจกรรมการจัดงาน พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจหน้าที่ฝ่ายต่างๆ โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา จังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันขึ้น 12 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี  สำหรับในปี พ.ศ.2564   กำหนดจัดงานระหว่างวันที่  12-21 พฤศจิกายน รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู  ในส่วนของวัดโสธรฯ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 16 -20 พฤศจิกายน  รวม 5 วัน 5 คืน ณ บริเวณพระอุโบสถวัดโสธรฯ เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

โดยพิธีบวงสรวงและพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเปิดงานขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก  กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 16  พฤศจิกายน  เวลา 05.09 น.เป็นต้นไป  ทั้งนี้ที่ประขุมมีมติจัดแยกขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก  ช่วงเช้า จัดขบวนรถแห่หลวงพ่อโสธรองค์จำลองเพื่อให้ประชาชนได้รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์และรับสายสิญจน์  เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว  ตามด้วยรถประดับตกแต่งด้วยสัตว์หิมพานต์และบุปผาชาติ  และช่วงเย็น การแสดงวงโยธวาทิต จากโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เคลื่อนขบวนแห่จากวัดโสธรฯไปตามเส้นทางเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตลอดเส้นทางที่ขบวนอัญเชิญหลวงพ่อโสธรผ่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันตั้งโต๊ะบูชาถวายเป็นพุทธบูชา

และในส่วนขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน  อัญเชิญหลวงพ่อโสธรองค์จำลอง ขึ้นเรือที่ประดับตกแต่งสวยงาม ล่องไปตามลำน้ำมุ่งสู่ปากอ่าวไทย อำเภอบางปะกง จอดเทียบท่าต่างๆจำนวน 11 ท่า และ ล่องไปตามลำน้ำ มุ่งไปสู่อำเภอบางคล้าจอดเทียบท่าต่างๆจำนวน 12 ท่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวต่อว่า การจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564  ต้องดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรากำหนดอย่างเคร่งครัด  ผู้ประกอบการและผู้ค้าขายภายในงานงานประจำปีฯ จะต้องมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19   หากถึงกำหนดการจัดกิจกรรม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 มีความรุนแรงขึ้น สามารถยกเลิกการจัดกิจกรรมได้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้  และก่อนเข้างานจะมีจุดตรวจคัดกรองวัดไข้  ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมแมส ล้างมือด้วยเจลแอลกอฺฮอล์ เน้นความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน และปีนี้ต้องจัดงานให้ดีกว่าปีที่แล้ว

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here