จ.จันทบุรี เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ในรอบ 3 ปี(มีคลิป)

2

บริเวณเนินนางพญา และจุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำ ตำบล สนามไชย อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี  เกิดปรากฏารณ์ประการังฟอกขาวจำนวนมาก เป็นลักษณะการเปลี่ยนสีของปะการังจำพวก ปะการังสมอง ปะการังแหวน ปะการังผึ้ง ซึ่งปีนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรง และเห็นชัด สาเหตุมาจาก สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น และภาวะน้ำเสียจากภาคเกษตรกรรม และ รีสอร์ท โรงแรมต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงแม่น้ำลำคลองที่ไหลมารวมกันลงสู่ทะเล ที่ส่งผลกระะทบต่อระบบนิเวช อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากแต่การพยายามรณรงค์เรื่องการลดโลกร้อน และการจัดการด้านขยะในทะเล คือแนวทางการดูแลในระยะยาว ที่จะช่วยลดการฟอกขาวของปะการังได้

ภาพ-ข่าว  สุปราณี แก้วหุง ผู้สื่อข่าว จันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here