จ.จันทบุรี ประชุม Social distancing รักษาระยะปลอดภัย ป้องกันโควิด-19

0

ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี โดยครั้งนี้เป็นการประชุมที่รักษาระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 Social distancing ผ่านโปรมแกรม Zoom Cloud Meetings ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้จะติดขัดเรื่องระบบภาพ และ เสียงเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่การประชุมกรมการจังหวัดจันทบุรีผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ และ คอมพิวเตอร์สำนักงาน ถือเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติงานในช่วงของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่จะสร้างความปลอดภัยของประชาชนในการรักษาระยะห่าง Social distancing

ภาพ-ข่าว นายไตรรงค์ มีทับทิม/จันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here