จ.กระบี่ แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดกระบี่

3

ที่ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ นายพญอม จันนิ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และ พ.ต.อ.ณรงค์ ลักษณะวิมล ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดกระบี่ ประจำปี 66 

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดกระบี่ ได้มีการจัดมาตั้งแต่ปี 2549 ปีนี้ถือเป็นปีที่ 17 ของการจัดงาน สำหรับการจัดงานในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณลานพระอาทิตย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง และให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน เด็กเยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและช่วยกันรักษา ทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการจัดงานประเพณีท้องถิ่น 

นายพญอม จันนิ่ม  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า รูปแบบการจัดงานปีนี้ ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานให้เป็นแบบย้อนยุค”ลอยกระทงรักษ์โลก ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงเชิญชวนพี่น้องประชาชน แต่งตัวชุดไทยย้อนยุค เที่ยวงานลอยกระทงจังหวัดกระบี่ 

นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดงานลอยกระทงเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ได้อีกทางหนึ่ง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ก็จะได้มีโอกาสมาเที่ยว  มาชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทย เป็นประเพณีแห่งสายน้ำสืบทอดวัฒนธรรมมาแต่บรรพบุรุษ เพื่อสักการะบูชาพระแม่คงคาที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทย ให้อุดมสมบูรณ์ตามวิถีชีวิตเกษตรกรรม ภาพรวมทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ การจัดงานลอยกระทงเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติอีกทางหนึ่ง ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้กลับมาก็จะเป็นผลประโยชน์โดยรวมของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในอนาคต…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here