จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จ.จันทบุรี คุมเข้มเพื่อป้องกันการระบาด ไวรัสโควิด-19

9

ด่านชายแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการเปิดด่านได้มีแรงงานชาวกัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาทำงานมายืนรอตรวจเอกสาร และผ่านจุดคัดกรองกันเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระหว่างประเทศ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี และทหารพรานนาวิกโยธิน ได้มีการตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวและมีมาตราการคัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้าออกอย่างเข้มข้น โดยได้มีการปิดหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านข้อมูลบุคคล และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทุกวัน และในส่วนของมาตรการคัดกรองบุคคลต่างด้าวจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดสถานที่ และให้มีการยืนเข้าแถวระหว่างกันเพื่อป้องกันโรค ตรวจเครื่อง Thermosmart และให้ล้างมีก่อนเข้าออกทุกคน ซึ่งจากการสังเกตพบว่าแรงงานชาวกัมพูชาจะสวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำ ล่าสุดด่านชายแดนถาวร และจุดผ่อนปรน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ยังไม่มีการปิดด่านชายแดนแต่อย่างไร และยังคงมีการเปิดซื้อขายส่งออกตามปกติ

ภาพ-ข่าว นายไตรรงค์ มีทับทิม/จันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here