จิตอาสา 904 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมบรรยายให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

0

พันเอก ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 31 ในฐานะ จิตอาสา904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค3 รุ่นที่ 1/65 และจิตอาสา 904 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 31    เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ในการปกป้องความเป็นเอกราชของชาติไทย

ให้กำลังพลของ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (รวท.อท.ศอพท.) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี  พลตรี กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธี ณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้รับฟังการบรรยายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำความความรู้ที่ได้รับไปขยายผลและถ่ายทอดให้กับบุตรหลานในครอบครัว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here