จิตอาสา มทบ.32 ร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี ณ.ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง(ดอยพระบาท) อ.เมืองลำปาง

7

พล.ต.อโณทัย  ชัยมงคล ผบ.มทบ.32 ได้มอบหมายให้ พ.อ.บรรจง  คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.32 วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพลจิตอาสา มทบ.32 ร่วมร่วมกับ จังหวัดลำปาง,มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปลูก ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี เพื่อสร้างความชุ่มชื้น สร้างความร่มเย็นให้กับพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นสร้างป่าอยู่ในใจคน ของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ชุมชนโดยรอบพื้นที่ และเป็นแนวทางร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดลำปาง

และน้อมถายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา ณ.ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ดอยพระบาท) จว.ล.ป.โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร จ.ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here