จิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 ช่วยเหลือประชาชนมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เจลล้างมือพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนผู้ยากไร้

1

พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32/วิทยากรจิตอาสา 904,  พันเอก อณุศิษย์ พรมมาตย์ จิตอาสา 904 มณฑลทหารบกที่ 32  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เจลล้างมือพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว ให้กับชาวไทยคริสต์ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับ คริสตจักรภาคที่ 3 ลำปาง และ ประชาชนจิตอาสา

 มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เจลล้างมือพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภัยหนาว ซี่งย่างเข้าสู่ห้วงฤดูหนาวแล้ว และแสดงถึงความรักความห่วงใย ของหน่วยทหาร ที่มีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ณ.ชุมชนชาวไทยคริสต์ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here