จิตอาสาพระราชทาน จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

7

ที่ โรงเรียนวัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี  นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาทำความสะอาดของบริเวณ โรงเรียนวัดชินวราราม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ ฟื้นฟูให้ลำคลองให้ใสสะอาด สวยงามต่อไป

ภาพ-ข่าว ทีมข่าวปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here