จิตอาสากองพันพัฒนาที่ 3 จ.เชียงใหม่ พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ปากน้ำสบแม่ข่า คลองแม่ข่าน้อย

6

พันโท คเชนทร์ แอ๊ดมา ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 พร้อมด้วย ทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพันพัฒนาที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” บริเวณปากน้ำสบแม่ข่า หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง เป็นประธาน มี ส่วนราชการอำเภอหางดง, เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลสันผักหวาน, องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า , กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยภายในกิจกรรมจิตอาสาของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีการพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช เศษขยะที่กีดขวางทางน้ำไหลในบริเวณพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ปากทางหลวงเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก 121 คลองแม่ข่าน้อย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จนถึงประตูระบายน้ำชลประทานปากน้ำแม่ข่าน้อย ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here