จากใจนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ไต่เต้าขึ้นมาจากเด็ก ป.๔ จนวันนี้เป็นที่พี่งของคนทั้งจังหวัดนะจะบอกให้

63

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here