จากธนาคารความดี พัฒนาสู่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยบ้าน

6

สัมภาษณ์นายวินัย เครื่องไชย นายกฯอบต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย จากธนาคารความดี พัฒนาสู่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยบ้านดงเจริญ อ.พาน จ.เชียงราย ใครอยากได้ปุ๋ยขี้ควายแทนปุ๋ยเคมี จ้างฝูงควายไปนอนคืนละ 200 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here