จันทบุรี หอการค้าจันทบุรีจัดงานสัมนา “smart move for smart city” (มีคลิป)

15

  นายวิทูรัช ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการจัดเสวนางาน สัมนา “smart move for smart city” ของหอการค้าจันทบุรี โดย ได้รับเกียรติจาก ด็อกเตอร์ รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  เป็นผู้มาบรรยาย ชี้แนวทางให้ความรู้ ในหัวข้อ “เมืองจันท์ควร smart แบบใหนไม่ให้สะดุด” ตามที่นโยบายดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคม และสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งในปัจจุบันการขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน และเป็นพื้นฐานสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นในวันนี้ นาย ชายพงษ์ นิยมกิจ ประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมัยที่18 จึงได้ตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล จะสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความสดวกในการทำงาน และยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรีเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร สู่ยุคดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ-ข่าว บัวเคลือ ออมชมภู ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here