จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (อุตรดิตถ์)

3

ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จัดพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 66 ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในพิธีได้อ่านสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน สมาชิกอาสารักษาดินแดนได้กล่าวคำปฏิญาณ รวมทั้งมอบเข็มอาสารักษาดินแดน มอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนและมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและบุตรบุคลากร จำนวน 80 ทุน รวม 169,500 บาท ต่อจากนั้นประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล  

ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here