จัดขบวนรถบุพชาติเพื่อเป็นที่ประทับและอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุรวมทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชจากศรีลังกา

16

งานริ้วขบวนในครั้งนี้เพลาเพลินถือว่าเป็นงานที่เราได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากสมาคมสมเด็จพระสังฆราชกระทรวงวัฒนธรรม และ กทม.ที่มอบหมายให้เพลาเพลินซึ่งมาจากต่างจว.มารับผิดชอบจัดขบวนรถบุพชาติเพื่อเป็นที่ประทับและอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุรวมทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชจากศรีลังกาโดยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 700 ปี ที่ได้อัญเชิงออกนอกประเทศศรีลังกา ถือเป็นบุญของคนไทยทั้งประเทศ ### ซึ่งขบวนรถบุพชาติที่เพลาเพลินร่วมรับผิดชอบในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานโดยการได้สร้างการรับรู้อีกทางให้จังหวัดบุรีรัมย์ของเรา###ชาวไทยที่สนใจจะเข้ามากราบสักการะจะเปิดให้เข้ากราบได้ที่ พระตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศน์เริ่มตั้งแต่ 15 ธันวาไปสิ้นสุด 15 มกราคม2563

ทีมข่าว THAIREFERENCE

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here