จังหวัด แม่ฮ่องสอน เข้มมาตรการรับมือไฟป่าและหมอกควัน

6

 จากปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้ง 7 อำเภอต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยเฉพาะเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ที่เกิดปัญหากระทบทั้งสุขภาพอนามัยของชาวบ้านและทำลายทรัพยากรธรรมชาติกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างแล้ว ยังกระทบกับการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าในปี 2565 นี้ ว่า สถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน จ.แม่ฮ่องสอน สัปดาห์แรกของปี 65 เกิดจุดความร้อนสะสม 34 จุด ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ประจำวันที่ 9 มกราคม 2565 พบว่าวันที่ 8 มกราคม 2565 เกิดจุดความร้อน จำนวน 9 จุด ใน อ.แม่ลาน้อย อ.ปาย และอ.เมือง โดยขณะนี้มีจุดความร้อนสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค.2565-8ม.ค.2565) จำนวน 34 จุด แบ่งเป็น อ.ปาย 10 จุด อ.ปางมะผ้า 2 จุด อ.เมือง 7 จุด อ.ขุนยวม 3 จุด อ.แม่ลาน้อย 10 จุด อ.แม่สะเรียง 1 จุด อ.สบเมย 1 จุด ส่วนคุณภาพอากาศวันนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อยู่ที่ 13 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ศูนย์อำนวยการฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในห้วงเดือน มกราคม-เมษายน 2565 ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการประชาสัมพันธ์ 2.มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิง คือ การนำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ และชิงเผาตามหลักวิชาการ ลงทะเบียนผ่าน App Burn Check 3.มาตรการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ 4.มาตรการเผชิญเหตุ ในสถานการณ์วิกฤติรุนแรง 5.มาตรการลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง 6.มาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน 7.มาตรการบังคับใช้กฎหมาย 8.มาตรการสร้างความยั่งยืน ได้แก่ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้  การน้อมนำพระราชดำริ ” สร้างป่า สร้างรายได้ ”  เกษตรและชุมชนปลอดการเผา

ภาพข่าว วิรัตน์  นันทะพรพิบูลย์  จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here