จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าชาติพันธุ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย สร้างรายได้ให้แก่จังหวัด

0

 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดกิจกรรมเดินแบบ “เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต” ประจำปี 2566 โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมเดินแบบ “เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต” ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าชาติพันธุ์ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์ สินค้า ผาทอ ชาติพันธุ์ต่างๆ การประกวดการเดิน แบบ “เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต” ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดกว่า 100 คน ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here