จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์จัดงานประเพณีลอยกระทง ด้วยวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1

ที่ศาลาพอเพียง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และนายสุรศักดิ์ ป้อมทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแถลงข่าว การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อลดของเสีย ที่ย่อยสลายยาก

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การสาธิตวิธีการทำกระทงลอยน้ำ จากวัสดุธรรมชาติ และกระทงสวรรค์ไร้โฟมสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ดังนี้

ประเพณีลอยกระทงสวรรค์ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566- สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนดจัด ณ บริเวณสวนสาธารณะ- ลำน้ำแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566- ประเพณีสิบสองมน ล่องผ่องไต องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู กำหนดจัด ณ บริเวณสะพานข้ามน้ำปาย บ้านปางหมู ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566 – องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัด ณ บริเวณศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here