จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสุขภาพชีวิตที่ดี

0

ที่สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และชาวแม่ฮ่องสอนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งมีนักกีฬามือสมัครเล่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

โดยการแข่งขันกีฬา ครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน โดยกีฬาพื้นบ้านมีจำนวน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ยิ่งหน้าไม้ กลิ้งครก  พุ่งหอกชัด ขว้างลูกข่าง ขว้างสากมอง ขว้างมีคสั้น เป๋าลูกดอก ชักเย่อ และตักน้ำใส่กระบอก มีนักกีฬาเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน

สำหรับกีฬาสากล มี 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาพุตบอล 7 คนชาย มีทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 12 ทีม กีฬาวอลเลย์บอลหญิง มีทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 6 ทีม และกีฬาเปตองประเภททีม มีทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 20 ทีม รวมมีนักกีฬาเข้าแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 330 คน

สำหรับการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เพื่อสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์มีความสนใจ และแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ให้ยาวนานต่อไป

ภาพ-ข่าว  วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here