จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด – 19

4

ที่อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานฯ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการชาวแพร่ ซึ่งได้นำมาแสดงและจำหน่ายในงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด – 19”กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดจัดงาน โอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม –  26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัตถุเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน

จังหวัดแพร่ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน จำนวน 23 ราย แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 1.ประเภทอาหาร จำนวน  4 ราย 2.ประเภทชวนชิม จำนวน 1 ราย 3. ประเภทศิลปิน OTOP  จำนวน 2 ราย4. ผู้ประกอบการประเภท OTOP เทรดเดอร์ จำนวน 1 ราย  5.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน  11 ราย6.ประเภทของใช้ของที่ระลึก จำนวน 4 ราย โดยมียอดจำหน่ายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 526,600 บาท

ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรกคือ 1 OTOP เทรดเดอร์  ยอดจำหน่าย  122,000    บาท 2. รัชนีย์กรณ์  ยอดจำหน่าย  39,000   บาท 3. ญเนศไทยดีไซน์  ยอดจำหน่าย  38,800  บาท ยอดจำหน่ายสินค้า 3 วัน  รวมทั้งสิ้น 1,646,650 บาท ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 วัน คือ 1. OTOP เทรดเดอร์  ยอดจำหน่าย  317,000    บาท 2. รัชนีย์กรณ์  ยอดจำหน่าย  237,800   บาท 3. ญเนศไทยดีไซน์   ยอดจำหน่าย  138,000 บาท

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here