จังหวัดแพร่ ร่วมกับ กสทช. เขต 31 “จัดระเบียบ” อบรมให้ความรู้การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์

0

 ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี สำนักงาน กสทช. เขต 31 จัดการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและประชาชนใช่เครื่องวิทยุคมน้ำคมในการปฏิบัติงานแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและปัญหาการรักษาความปลอดภัยต่อข่ายสื่อสารของหน่วยงานของรัฐ โดยอิงอยู่บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

นายภาณุพงษ์ ชัยศรีทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 31กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาไฟป้าและหมอกควันเป็นปัญหาสำคัญระดับต้นของจังหวัดในภาคเหนือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ผ่านมามีการดำเนินการหลากหลายรูปแบบเพื่อควบคุมการเผาแบบบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเน้นป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระดมสรรพกำลังเพื่อฝ้าระวังการเกิดเหตุ ประกอบกับหน่วยงานของรัฐหลายแห่งที่ปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มูลนิธิสาธารณกุศล และประชาชนจิตอาสา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว โดยใช้ความถี่วิทยุที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรจากสำนักงานกสทช. ซึ่งมีส่วนราชการหลายหน่วยงานกำลังยื่นขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมกับสำนักงาน กสทช. ภาค และเขตในการใช้ปฏิบัติภารกิจ  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ,เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ,สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดแพร่,สมาคมกู้ภัยสองรวมใจจังหวัดแพร่ รวมไปถึงประชาชนในจังหวัดแพร่ด้วย

นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กลาาวขอบคุณทางสำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่มีการอบรม ให้ความรู้ตามโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ เป็นอย่างมาก และภาระกิจอื่นๆอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here