จังหวัดแพร่ “รวมพลัง” ขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

7

นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชลำน้ำน่านฝั่งขวาจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์  และนำลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการเตรียมศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นห้องเรียน Sunbox ฟื้นโรงเรียนป่าไม้แพร่ ที่มีโดย ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ผอ.ศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่ และภาควิชาการ โดยมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมขับเคลื่อน

ซึ่งเทศบาลตำบลช่อแฮ โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ  หอมขจร  เลขานุการฯ นางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาล และนายจรัสฤทธิ์  โยธกุลสิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย ผู้บริหารด้านป่าไม้ คือ นายบทมากร ศรีสุวรรณ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าส่วน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (แพร่) สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 นายสัมพันธ์ ใจสุดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลำน้ำน่านฝั่งขวา หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่ ร่วมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ซึ่งเป็นศูนย์บริการและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ซึ่งมีหอดูนกที่หายากใกล้สูญพันธุ์ อีกทั้งเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ”โรงเรียนป่าไม้นานาชาติ” ของจังหวัดแพร่ อีกทั้งยังมีจุดสำหรับตั้งเต้นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย บริเวณใกล้กับหน่วยพิทักษ์ป่าดอยเล็ง ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อน-แม่สาย ท้องที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here