จังหวัดแพร่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

0

ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งปรากฎเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าปวงชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณ

ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หรือ ขุนรามราช หรือ พระบาทกมรเตงอัญศรีรามราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์พระร่วง (อาณาจักรสุโขทัย) ทรงครองราชย์ประมาณ พ.ศ. 1822 ถึงประมาณ พ.ศ.1842 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ได้รับการยกย่องเป็น “มหาราช” ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปีกแผ่นกว้างขวาง ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ สืบทอดกันมายาวนาน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here