จังหวัดแพร่ “คุมเข้ม” แรงงานต่างด้าวเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย

0

ที่ห้องนคราพาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ที่่่จัดหางานจังหวัดแพร่เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานที่ถูกต้อง

สำหรับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในจังหวัดแพร่ ปี 2565 ที่ผ่านมามีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,855 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มชั่วคราว(ทั่วไป) จำนวน 88 คน กลุ่มชนกลุ่มน้อยจำนวน 53 คน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูซา ลาว และเมียนมา)

จำนวน 1,714 คน

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here