จังหวัดแพร่จัดโครงการ ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 ในวันลอยกระทง

6

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ  “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกิจกรรมเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนได้เข้าวัด สดับรับฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสังคมมีศีล มีสุข รวมทั้งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลในหน่วยงาน บุคลากร และการดำเนินชีวิต                   

และ ที่วัดพระธาตุดอนแก้ว ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ  “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” โดยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อาหารคาว หวาน รับฟังธรรมเทศนา ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้กำหนดดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปี 2565 จำนวน 19 ครั้ง ซึ่งครั้งต่อไป ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ธันวาคม 2564 แรม 15 ค่ำเดือน 12 ที่วัดสุนทรนิวาส ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ 

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตามโครงการ“ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ตามวันดังกล่าว โดยให้จัดเตรียมอาหารคาวหวาน หรือข้าวสาร อาหารแห้งใส่บาตรจำนวน 9 ชุด การแต่งกาย ชุดสุภาพโทนสีขาว(เข้าวัด) 

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here