จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น

1

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ทั้ง ๒ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก

ซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ในปีนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้กำหนดจัดวันเยาวชนแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้สรรหาและพิจารณาคัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 65

โดยมีด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ด้านการศึกษาวิชาการและนวัตกรรม ด้านศิลปะวัฒนธรรม และด้านกีฬา ตลอดจนถึงบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และอปท ดีเด่นด้านการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

ภาพ​/ข่าว ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here