จังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

1

ที่ห้องประชุมศรีพนมมาศ ศาลากลางอุตรดิตถ์ ชั้น 2 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมกำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายดำรง ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายอำเภอและผู้แทนนายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องด้วยสำนักพระราชวัง ได้แถลงการณ์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระอาการประชวร เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงมหาดไทย จึงเห็นสมควรจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ หรือที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานปกครอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-5981 ทั้งนี้มอบหมายให้ นายโกศล ไชยสลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ โทรศัพท์ 098-2786685 เป็นผู้ประสานงานโดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง 6 มกราคม 2566กำหนดการ (พิธีปลงผม)

วันที่ 8 มกราคม 2566 พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป วันที่ 9 มกราคม 2566 ณ วัดพลอยสังวรนิรันดร์ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here