จังหวัดหนองคาย- แถลงข่าวยิ่งใหญ่งานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2565

7

ที่ ลานวัฒนธรรมพญานาคคู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าวัดลำดวน  เขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย พ.ต.อ.สกล  สิทธิวิชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ,นายแพทย์ปิยะเดช  วลีพิทักษ์เดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และนางธนภร  พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ บั้งไฟพญานาค  ในคืนวันออกพรรษา 10 ตุลาคม 2565 เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และกิจกรรมการจัดงาน การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า  งานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก จังหวัดหนองคายได้มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลออกพรรษาฯ ส่วนใหญ่เพื่อต้องการมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค  ในคืนวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม 2565  จังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่  2 – 18 ตุลาคม 2565 ได้แก่  พิธีบวงสรวงและรำบวงสรวงบูชาพญานาค  การแข่งขันเรือยาว การไหลเรือไฟ การลอยกระทงกาบกล้วย  การลอยกะโป๋ไฟ  การแสดง แสง สี เสียง  สื่อผสม ชุด “ประทีปนาคา บูชาพระสัพพัญญู” พิธียกฉัตรพระธาตุหล้าหนอง (พระธาตุกลางน้ำจำลอง) พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง  พิธีบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ ตักบาตรเทโวโรหนะ ถนนอาหาร ถนนคนเดิน การแสดงเรือยาวโบราณ

นายแพทย์ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ด้านการสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่เดินทางเข้าในที่ชุมชนหรือสถานที่เสี่ยงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปชมบั้งไฟพญานาคที่มีคนเป็นจำนวนมาก ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข   เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคฯในระลอกใหม่ ซึ่งนอกจากจะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ยังเป็นการป้องกันโรคที่ติดต่อทางระบบหายใจอื่น ๆ ด้วย

ด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พ.ต.อ.สกล สิทธิวิชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย  กล่าวว่า  การอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจร และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว    ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในทุกอำเภอ โดยเฉพาะในวันที่ 10 ตุลาคม 2565    ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฎการณ์ “บั้งไฟพญานาค” เป็นจำนวนมาก   ได้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกว่า 500  นาย  เพื่อดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  และร่วมกับทุกหน่วยวางมาตรการในการจัดการการเดินรถ   มีการเปิดเส้นทางเดินรถ

 นางธนภร  พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี กล่าวว่า ในแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและชมปรากฎการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ที่จังหวัดหนองคาย เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดหนองคายปีละหลายร้อยล้านบาท   จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาชมมหัศจรรย์ “บั้งไฟพญานาค” และเที่ยวชมงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลกับชีวิต สามารถเดินทางท่องเที่ยวตามความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องของพญานาค ตามสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคาย:

https://youtu.be/077rTeZGPtI

ข่าว -ภาพ พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-ทีมข่าว จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here