จังหวัดหนองคาย -นครหลวงเวียงจันทน์ ประชุมและลงนามในบทบันทึกการประชุมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว

3

ที่ โรงแรมรอยัลนาคา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.หนองคาย  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดหนองคาย และท่านอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นประธานในการประชุม  โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุม

 ภายหลังการประชุม ประธานทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกการประชุมคณะกรรมการ่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งบทบันทึกการประชุม ดังกล่าวประกอบด้วยประเด็นหลัก จำนวน 27 ประเด็น ที่ครอบคลุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ ในทุกด้าน

หลังจากลงนามในบทบันทึกการประชุม ผู้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำท่านอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวง พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงพยาบาลหนองคาย เยี่ยมชมการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อหารือกรอบความร่วมมือด้านการสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ,ศึกษาดูงานด้านการปศุสัตว์ ของ บริษัท ไทยวากิว บีฟ จำกัด ที่บ้านหม้วย ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย จากนั้นได้นำคณะเดินทางไปยัง แม่โจ้ไฮโดรฟาร์ม ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อศึกษาดูงานด้านการเกษตรสมัยใหม่ ปลูกผักไฮโดรโฟนิกส์ ปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งเป็นที่สนใจของคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก:

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-ปชส.จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here