จังหวัดสกลนคร ส่งมอบของขวัญปีใหม่ เปิดฉีด Vaccine Covid-19 New Year แบบWalk In

6

ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันอำนวยความสะดวก และให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งแบบที่นัดหมายไว้แล้ว และแบบที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ Walk In ถือเป็นของขวัญที่ส่งมอบความห่วงใยให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 Vaccine Covid-19 New Year โดยเป็นการให้บริการฉีดวัคซีน ทั้งเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 หรือกระตุ้นเข็มที่ 3 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป กำหนดให้บริการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 -วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น.

สำหรับในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ในจังหวัดสกลนคร ก็ได้มีการจัดให้บริการฉีดวัคซีนในช่วงเทศกาลปีใหม่ Vaccine Covid-19 New Year เช่นกัน ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยมีทั้งชนิด ไฟเซอร์ (Pfizer) แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) และซิโนแวค (Sinovac) ทั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอัตราการเสียชีวิต และความรุนแรงของโรคโควิด-19 ปรากฏว่าในแต่ละวัน มีประชาชนทุกเพศทุกวัน แห่มาฉีดวัคซีนวันละ กว่า 1,000 คน

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here