จังหวัดสกลนคร พร้อมจัดงานมหาสงกรานต์ ถนนข้าวฮาง ถิ่นไทสกล ละเบ๋อ

2

ที่บริเวณลานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงานประเพณี “มหาสงกรานต์ ถนนข้าวฮาง ถิ่นไทสกล ละเบ๋อ” ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร จัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว

โดย ผวจ สกลนคร กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงสงกรานต์ปีที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่งดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งจังหวัดสกลนคร มาในปีนี้ด้วยการวางแผนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ณรงค์ให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 และกระตุ้นเข็ม 3 การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จึงพร้อมจัดงานมหาสงกรานต์ขึ้น เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในชื่องาน “มหาสงกรานต์ ถนนข้าวฮาง ถิ่นไทสกล ละเบ๋อ” ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยจัดให้มี การทำบุญตักบาตร ขบวนแห่สงกรานต์ สรงน้ำพระตามประเพณี ประกวดก่อเจดีย์ทราย รณรงค์ไร้แอลกอฮอล์ ในเทศกาลอาหารปลอดภัยสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งกำหนดจัดงานบริเวณลานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และถนนโดยรอบ “นอกจากนี้ ในวันที่ 14 เมษายน 2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครร่วมกับชาวชุมชน จัดกิจกรรมตามรอยธรรมพระอริยสงฆ์ สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองสกลนคร เสริมสิริมงคล การสาธิต วิถีไทยวิถีถิ่น ย้อนยุค 9 ชุมชน 8 ชนเผ่า และสรงน้ำพระพุทธรูป 9 วัด

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ยังได้นำน้ำมนต์ เพิ่งผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรม “มหาสงกรานต์ มหามงคล น้ำมนต์ 3 พระอารามหลวง” เพื่อเป็นของที่ระลึก สำหรับผู้ที่เข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA ในกลุ่มจังหวัดสนุก (มุกดาหาร สกลนคร นครพนม) เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here