จังหวัดสกลนคร จัดงานเทศกาล “ถือศีล กินเจ” ประจำปี 2565 รวมเวลา 9 วัน ละเว้นการกินเนื้อสัตว์และของคาว ไม่เบียดเบียนต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

3

ที่ศาลเจ้าปู่ เจ้าย่า เมตตาธรรมมูลนิธิ อ.เมือง จ.สกลนคร ได้จัดงานเทศกาล “ถือศีล กินเจ” ประจำปี 2565  โดยมีนายจำรัส นาแฉล้ม รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั้งชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน นุ่งขาวห่มขาว เข้าร่วม ซึ่งเทศกาลกินเจปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 รวมเป็นเวลา 9 วัน หลังจากเสร็จพิธีเปิดได้มีประชาชนทยอยนำปิ่นโตมาลงทะเบียนรอรับอาหารเจ เพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้าน ทุกคนต่างรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกันทำบุญไม่เบียดเบียนต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้ในแต่ละวันประชาชนสามารถนำปิ่นโตมารับอาหารเจ เพื่อนำกลับไปรับประทานได้ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 11.00 น. และช่วงเย็นเวลา 17.00 น.

เทศกาล “ถือศีล กินเจ” ได้กำหนดขึ้น ในวันที่ 1 ถึงวันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 รวม 9 วัน อันเป็นห้วงเวลา “กิ๊วอ๊วงฮุดโจ้ว” “เทพเจ้า 9 พระองค์” เสด็จจากสรวงสวรรค์ลงมาโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ ถือว่าเป็นช่วงที่พระพุทธองค์มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พุทธบริษัททั้งหลายจึงพร้อมใจกันปฏิบัติตน ละเว้นการกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดและของคาว กินอาหารที่ทำด้วยผัก แป้ง ถั่ว น้ำมันพืช และผลไม้เท่านั้น เป็นการไม่เบียดเบียนตนเองและเป็นการชำระล้างภายในร่างกายให้สะอาด พร้อมกับดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และก่อให้เกิดความสันติสุขแก่ชีวิตบนโลก บ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี และสังคมที่ดีงามของชาวจีน ในอดีตกาลมานานกว่า 1,000 ปี วัฒนธรรมและสังคมอันดีงามเหล่านี้ได้ทำให้อนุชนรุ่นหลัง ยึดถือและปฏิบัติสืบสานเจตนารมณ์ มาเป็นประเพณีอันยาวนานจวบจนทุกวันนี้

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here