จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

5

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ”1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” โดยนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองลพบุรี

ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดมณีชลขันฑ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัด ขัดล้างรอบพระอุโบสถ และห้องน้ำวัด

รวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 100,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำลพบุรี พร้อมทั้งมอบปุ๋ยชีวภาพ เมล็ดปอเทือง และน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 2 ครัวเรือน

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย / ลพบุรี รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here