จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย เพื่ออนุรักษ์สายน้ำและสืบสานประเพณีงานแข่งเรือยาว ของดีอำเภอบ้านหมี่ ประจำปี 2565

12

อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย เพื่ออนุรักษ์สายน้ำ และสืบสานประเพณีงานแข่งเรือยาว ของดี อำเภอบ้านหมี่ เพื่อชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และวิถีแห่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นชาวอำเภอบ้านหมี่ ที่ควบคู่กับสายน้ำ ให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป อันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ณ บริเวณสะพานบ้านกล้วย คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ซึ่งปีนี้ มีหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ ส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนหลายลำ อาทิ เรือเพชรศิลาทอง จากตำบลหินปัก เรือแม่ศรีมงคล จาก ตำบลพุคา เรือแม่ทรายทอง จากตำบลบ้านทราย เรือสิงห์สนามแจง จากตำบลสนามแจง เรือพรเทพมงคล จากตำบลโพนทอง เรือศิษย์หลวงปู่พวงมาลี จากตำบลบ้านกล้วย เรือแม่พญาผึ้ง จากตำบลบางพึ่ง เรือศิษย์หลวงพ่อพิมพ์ จากตำบลหนองกระเบียน เรือขุนนครวาปี จากตำบลหนองเมือง เรือพรปู่สวรรค์ จาก ตำบลมหาสอน และ เรือศิษย์หลวงพ่อเพี้ยน จากตำบลบ้านชี ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานของเหล่ากองเชียร์ของแต่ละตำบล

ซึ่งหลังจบการแข่งขันยังได้รับเกียรติจาก นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมเรือที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท โดย 12 พาย ประเภทถ้วย ก. ชนะเลิศ เป็นเรือพรปู่สวรรค์ แชมป์เก่าจากตำบลมหาสอน , รองชนะเลิศอันดับ 1 เรือแม่ศรีมงคล จาก ตำบลพุคา , รองชนะเลิศอันดับ 2 เรือแม่พญาผึ้ง ตำบลบางพึ่ง และ รองชนะเลิศอันดับ 3 เป็นเรือแม่ทรายทอง จากตำบลบ้านทราย

ส่วนประเภท ข. ชนะเลิศ ตกเป็นของ เรือศิษย์หลวงปู่พวงมาลี จากตำบลบ้านกล้วย รองชนะเลิศอันดับ 1 เรือขุนนครวาปี จากตำบลหนองเมือง รองชนะเลิศอันดับ 2 เรือสิงห์สนามแจง จากตำบลสนามแจง และ รองชนะเลิศอันดับ 3 เป็นของ เรือศิษย์หลวงพ่อพิมพ์ จากตำบลหนองกระเบียน

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here