จังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอดงหลวง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

7

ที่อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ้านหนองหนาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมพล มั่งคั่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  โดย สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 300,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด และแหล่งน้ำในพื้นที่

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรด้านการประมง และเพื่อสร้างความสมดุลระบบนิเวศน์ และเป็นแหล่งอาหาร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

โดยมี ประมงจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหาร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ผอ.พัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดงหลวง นายก อบต.หนองบัว ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.หนองบัวและ อบต.ชะโนดน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลหนองบัว/ตำบลชะโนดน้อย และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีและร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำโดยพร้อมเพรียง

ภาพ-ข่าว สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here