จังหวัดพังงา เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาญาตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางน้ำ

7

นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะทำงาน เพื่อเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาแก่ญาตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำและเสียชีวิต โดยมีนายอำเภอเมืองพังงา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม จากกรณีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประสบอุบัติเหตุขณะล่องเรือยางที่คลองหรา หมู่ 2 ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา และเสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 คือ Mr. Javad Bemzadifar เพศชาย อายุ 42 ปี สัญชาติอิหร่า

ความคืบหน้าการดำเนินงาน ผู้แทนนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทกศ์ สาขาภาคใต้เขต 2 ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดพังงา ได้เข้าแจ้งความดำเนืนคดีทางอาญา กับบริษัทธุรกิจนำเที่ยว ที่ สภ.ทุ่งคาโงก เพื่อให้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ญาติผู้เสียชีวิต รวมทั่งจะพิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เนื่องจากบริษัทธุรกิจนำเที่ยว ไม่ได้นำส่งรายชื่อนักท่องเที่ยวให้กับบริษัทประกันภัยคู่สัญญา ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหากเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว จะได้รับสินไหมทดแทนเป็นเงิน 1 ล้านบาท จากบริษัทประกันภัยคู่สัญญากับบริษัทธุรกิจนำเที่ยวที่นำส่งรายชื่อนักท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง ตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ประสานสถานเอกอัคราชทูตประเทศอิหร่านประจำประเทศไทย เพี่อประสานกับญาติผูเสียชีวิต ในการมอบอำนาจเพื่อดำเนินคดีทางแพ่งกับบริษัทธุรกิจนำเที่ยวดังกล่าวด้วย

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here