จังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

3

จังหวัดพังงาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลไปยังนายอำเภอและส่วนราชการระดับพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อติดตามมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในทุกอำเภอ โดยข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 65 พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8  ราย กำลังรักษา 18 ราย และเสียชีวิตสะสม 31 ราย ต่อมาได้พิจารณาการขอปิดสถานที่เอกเทศในอำเภอกะปง อำเภอทับปุด และอำเภอคุระบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวขอบคุณ นายอำเภอทุกอำเภอ ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อาสาสมัคร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ อสม. พี่น้องประชาชน และทุกๆฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ผ่านมา ถึงแม้สถานการณ์โควิด 19 จะมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ขอให้ทุกหน่วยงานยังคงต้องเฝ้าระวังและเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้รับมือหากเกิดเหตุการณ์ระบาดที่รุนแรงระลอกใหม่ขึ้นมา ประชาชนทุกคนต้องไม่ประมาทและใช้มาตรการป้องกันตัวเองอยู่เสมอเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป ยังมีความจำเป็นเพื่อสร้างภูมิร่างกาย ลดการเจ็บป่วย ลดการเสียชีวิต หากประชาชนท่านใดประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ติดต่อได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here