จังหวัดพะเยาพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ 13 ราย

19

 นายโชคดี  อมรวัฒน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   ในฐานะประธานคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  และนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา    หลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 22 /2564   ที่  ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

จากการติดตามผู้สัมผัสจากเหตุการณ์คลัสเตอร์ ที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเชียงคำและภูซาง ระหว่างวันที่ 15 -18 มิถุนายน 2564  จำนวน 1,086 ราย ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด19 สะสม 33  ราย คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของผู้สัมผัส   ( ผู้ป่วยรายที่ 101 -133 ของจังหวัดพะเยา ) สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ ในจังหวัดพะเยา  ที่พบในวันนี้ มีจำนวน 13 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 121-133 ของจังหวัดพะเยาในคลัสเตอร์เดิม ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากเหตุการณ์ดังกล่าว จำแนกดังนี้

จังหวัดพะเยาพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ 13 ราย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ผู้ป่วยรายที่ 121 -122 เป็นผู้ป่วยเด็กอายุ 2 ปีและ 8 ปี อยู่ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19

จังหวัดพะเยาพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ 13 ราย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ผู้ป่วยรายที่ 123 – 126 เป็นผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มีประวัติไปร่วมงานศพในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 จากจังหวัดชลบุรี

จังหวัดพะเยาพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ 13 ราย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ผู้ป่วยรายที่ 127 – 132 เป็นผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว ที่ไปร่วมงานศพในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

จังหวัดพะเยาพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ 13 ราย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ผู้ป่วยรายที่ 133 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 19 ปีเดินทางมาจากตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่14 มิถุนายน 2564 มาบ้านแฟน ที่บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ ประวัติของผู้ป่วยรายนี้มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ตำบลตับเต่า

จังหวัดพะเยาพบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ 13 ราย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 ผู้ป่วยทั้ง 13 รายนี้ ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลเชียงคำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564  ผลตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ทุกรายเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลเชียงคำ 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาในวันนี้  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมอีก 1 แห่งในพื้นที่อำเภอภูซาง ได้แก่ บ้านดอยเทวดา หมู่ที่ 1 ตำบลสบบง และเพิ่มจุดตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าชุมชนม้ง ดอยเทวดา บ้านดอนตันหมู่ที่ 1 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 รวมทั้ง ปิดโรงเรียนเพิ่มอีก 6 แห่ง ในอำเภอภูซาง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) ม.4 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาโรงเรียนบ้านปง ม.6 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โรงเรียนบ้านสบบง ม.10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โรงเรียนบ้านฮวก ม.3 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว ม 6 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  โรงเรียนล้านนาคริสเตียน  ม.6 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 โดยขอปิดการเรียนการสอนแบบ onsite ทั้งนี้ สามารถใช้อาคาร สถานที่ของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ 4 รูปแบบ (Online, On Demand, On Air และOn Hand) และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here