จังหวัดนนทบุรีแถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

0

ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา  นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดนนทบุรี ร่วมแถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระยะควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์มีอุบัติเหตุทางถนน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 45 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 45 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ส่วนสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด สถิติสะสมรวม 7 วัน

 อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดนนทบุรี จะนำไปถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนนทบุรีในช่วงเทสกาลสงกรานต์และปีใหม่ในครั้งต่อไป

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here