จังหวัดนนทบุรีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

4

ห้องประชุมมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี   นายอิภชัย  อร่ามศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ และสร้างความเข้าใจของประชาชนที่ถูกต้องร่วมกับภาครัฐ รวมถึงให้เกิดการขยายเครือข่ายด้านการข่าวให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

เพื่อสนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้จะประกอบไปด้วย การสร้างจิตสำนึก, สภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และภัยคุกคามต่างๆ, การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง, และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเครือข่ายกับผู้ประสานงานของส่วนราชการที่รับผิดชอบ โดยมีสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน ในอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองบัญชาการกองทัพบกโดยพันเอกวัลลภ แตงสาขา ตำแหน่ง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยบรรยายให้ความรู้ด้านข่าวแก่เครือข่ายในโครงการดังกล่าว

ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here