จังหวัดนนทบุรีร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระราชทานส่วนภูมิภาค

2

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76จังหวัด ประจำปี 2565 ซึ่งสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรีจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน กล่าวถวายราชสดุดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา โอกาสนี้ได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีฐานะยากจนด้วย

สำหรับโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีฐานะยากจน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 24 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยและทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน อย่างต่อเนื่องและได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน พร้อมกับโปรดเกล้าฯ ให้ราชเลขานุการในพระองค์ มาเยี่ยมเยียนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประจำ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ได้พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภคแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีฐานะยากจน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน อย่างหาที่สุดมิได้

ภาพ-ข่าว จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here