จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีปลงผมอุปสมบท 99 รูป

1

 พระโสภณนนทสาร เจ้าอาวาสวัดบางไผ่ พระอารามหลวง  ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุธี  ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฆราวาสพิธีปลงผมอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบางไผ่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  สำหรับการอุปสมบทในครั้งนี้จะศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 15 วัน

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และนำมาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในชาติให้เป็นคนดีมีคุณธรรม

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here