จังหวัดนครปฐม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้ง ที่ 69

3

ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 69 จังหวัดนครปฐมและยุติธรรมพบประชาชน โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้ต่างๆ

นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี ในนามคณะผู้จัดงาน  กล่าวว่าการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ปีนี้เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้กยศ. หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถยนต์ (ลิสซิ่ง) การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น

กรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และสถาบันการเงิน จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ทั่วประเทศ ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โด้อนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 69 จังหวัดนครปฐม และยุติธรรมพบประชาชนในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อีก 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทยสมาคมธนาคารจังหวัดนครปฐม บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บรรษัทประกัน สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมรวมทั้งได้เชิญลูกหนี้ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 6,943 ราย ทุนทรัพย์ 1,050,586,086.70 บาท

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่ ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 6 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 230,394 บาท มอบป้ายศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 7 อำเภอ 10 ศูนย์ มอบป้ายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จำนวน 2 ศูนย์ รวมถึงการจัดบูธกิจกรรมต่างๆ

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here