จังหวัดชัยนาทเตรียมพร้อมเพิ่มความเข้มข้นมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ตอบรับการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน(มีคลิป)

2

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสู้ภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดชัยนาทยังไม่พบผู้ป่วยโรค COVID-19 ซึ่งหลังจากที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น จังหวัดชัยนาทจะเพิ่มความเข้มข้น ในการดำเนินการมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและควบคุมโรค COVID – 19 ทั้งการตรวจอาการกลุ่มเสี่ยง ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงการปฏิบัติตัว การประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน และร้านค้าต่างๆ ให้ตื่นตัวต่อการเฝ้าระวังป้องกันโรค

จังหวัดชัยนาทเตรียมพร้อมเพิ่มความเข้มข้นมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ตอบรับการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน(มีคลิป) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ขณะที่ นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวเพิ่มเติม ว่า ขณะนี้จังหวัดชัยนาท มีผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค 9 ราย อยู่ระหว่างการติดตามอาการ 14 วัน 4 ราย มีผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงรวม 70 ราย อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 14 วัน 19 นาย และมีกลุ่มผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค 14 วัน จำนวนประมาณ 500 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับมาพักอาศัยที่บ้าน และกลุ่มที่เดินทางมาร่วมงานต่างๆ ในจังหวัดชัยนาท ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้ทำความเข้าใจถึงมาตรการการควบคุมโรค 14 วัน และการสร้างระยะห่างทางสังคมกับคนในชุมชนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19

สุรพล  บำรุงศรี  ภาพ/ข่าว  จ.ชัยนาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here