จังหวัดชลบุรีเลือกไดอาน่าพัทยา เปิดโครงการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

4

 ที่ห้องประชุมจักรเทพพิมาน โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกรสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยมีเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 50 คน

ในพิธีได้รับเกียรติจาก นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นางสุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ว่าที่ร้อยโท สุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี น.ส.กันทิมา ดีมาก ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ กรอ.จังหวัดชลบุรี นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เข้าร่วม

สำหรับการอบรมโครงการการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการสร้างอัตลักษณ์ในชุมชนท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์ สามารถนำเสนอวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม อาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวและสามารถพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดรายได้การสร้างอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวไทย เพิ่มพูนความรู้และทักษะการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน ให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันในอุตสหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรีอย่างยั่งยืน

กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาด โดยได้คัดเลือกโรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จัดกิจกรรมเนื่องด้วยเป็นสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานที่ดีด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวได้รับสัญลักษณ์ SHA Plus+ การันตีความปบอดภัย รวมระยะเวลาการอบรม 5 วัน ซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ภาพ/ข่าว อนันต์ / เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here