จังหวัดฉะเชิงเทรามอบรางวัลการประกวดขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก

4

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน  2564  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก  เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  

นายอนุชา อินทศร  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะ ประธานคณะทำงานฝ่ายประเมินขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก  กล่าวว่า ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564  ซึ่งเป็นกระเพณีที่สืบทอดติดต่อกันมาอย่างยางนานถึง 131 ปี โดยการจัดขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นขบวนแห่รถที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม และขบวนช้าง ม้า รวมทั้งขบวนการแสดงของนักเรียนพร้อมวงโยธวาทิตไปตามเส้นทาง เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ได้จัดให้มีการประเมินริ้วขบวนโดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท

คือ ประเภทริ้วขบวนประกอบการแสดง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดัดดรุณี  /  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  /  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และประเภทการประกวดริ้วขบวนการตกแต่ง   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร  / รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร)  โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม   /  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here